Press ESC to close

Or check our Popular Categories...

Hoa Mai SPSS

Tôi là Hoa Mai - là một nhà nghiên cứu - Leader Team Dịch Vụ SPSS - Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến SPSS. Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu sử dụng các phần mềm như SPSS. Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ đào tạo về SPSS cho học viên có nhu cầu học. Mục đích bảo vệ thông tin bảo mật khách hàng chúng tôi sử dụng các phương tiện như website, email, Zalo và điện thoại, và chúng tôi hỗ trợ gặp trực tiếp khách đối với khách hàng ở Hà Nội.